Hopp til innhold

Leveranse til avfallsbehandling

For bedriftskundar med spesialavtale tar vi imot sortert og usortert avfall i større volum.
ferdig sortert avfall

Ferdig sortert avfall

Vi tar i mot lass med reine avfallstypar og sørger for rett behandling.
Blanda næringsavfall

Blanda næringsavfall

Vi gjer sorteringsjobben for deg, og sikrar rett behandling av det du leverer.
næringsavfall

Velg sjølv

Om du leverer større volum tar vi imot både ferdig sortert avfall, og usortert avfall der vi må gjere sorteringjobben. Uansett sikrer vi rett behandling av det du leverer.
Attvin behandler regionens avfall slik at det kan bli gjenvunnet eller utnytta på best mogleg måte. Vi har eit mål om å bidra til lokal verdiskaping. Difor jobbar vi for kortreist behandling der dette er mogleg og økonomisk forsvarleg.

bærekraftsmål
Jan Erik Halkjelsvik
Avfallet blir veid eller mengdemålt ved mottak på anlegget. Du betaler ein pris per kilo innlevert avfall avhengig av behandling.
Ønskjer du spesialavtale for større volum?
Fyll ut skjema, så høyrer du frå oss.