Hopp til innhold

Våre tenester

Attvin tilbyr tenestar for avfallshandtering for alle typer verksemder.
farlig avfall ikon

Farleg avfall

Vi har full oversikt over korleis farleg avfall skal deklarerast og handterast. Gir du oss deklareringsfullmakt så sparar du også tid på avhending av ditt farlege avfall.

Annleggsmaskiner i drift med utsikt over deponiet

Deponi

Fleire av avfallstypane i deponiet utløyser krav til analyser. Kontakt oss så hjelp vi deg med å kartlegge kva slags analyser du må gjere.
Gravemaskin som løfter avfall til behandling

Leveranse til avfallsbehandling

Vi tar imot dei aller fleste avfallstypar og gjer gjerne sorteringa for deg.
yet