Hopp til innhold
Jan Erik Halkjelsvik

Innsamlings­tjenester for næring

Stadig fleire bedrifter ser nytta i å innføre full kildesortering på arbeidsplassen. Både fordi tilsette har gode vanar innarbeidd heimefrå og krever det, men og fordi det blir stilt stadig høgare krav til verksemder når det kjem til rapportering og dokumentasjon av produsert avfallsmengde.

Attvin tilbyr innsamling av følgande avfallstypar

smittefarleg avfall
Smittefarleg avfall

"Smittefarleg avfall er avfall frå medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørande undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismar eller toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levande organismer."

Vi har strenge krav til håndtering av smittefarleg avfall. Avfallet skal sorterast i gule sekkar eller gule bokser og går i eigen forbrenningsovn hos Tafjord Kraft.

matavfall
Matavfall

Matavfall er ein av avfallstypane bedrifter er pålagt å utsortere. Vi hentar matavfallet på ordinær rute, men tilbyr hyppigare hentefrekvens ved behov.

Matavfallet blir lasta om på Bingsa, før det blir transportert vidare til biogassproduksjon.

emballasje av glas og metall
Emballasje av glas og metall

Vi samlar inn emballasje av glas og metall på ordinær rute, men tilbyr hyppigare hentefrekvens ved behov.

Avfallet går vidare til Sirkel og Norsk Metallgjenvinning i Fredrikstad, der det blir gjenvunnet og solgt vidare som råmateriale til produksjon av nye produkt.

kartong
Papir og kartong

Vi samlar inn papp, papir og kartong på ordinær rute, men tilbyr hyppigare hentefrekvens ved behov.

Avfallet går til sortering og balletering på Bingsa før det blir frakta vidare til gjenvinning.

plastemballasje
Emballasje av plast

Vi samlar inn emballasje av plast saman med papp, papir og kartong på ordinær rute, men tilbyr hyppigare hentefrekvens ved behov.

Avfallet går til sortering og balletering på Bingsa før det blir frakta vidare til gjenvinning.

restavfall
Restavfall

Vi samlar inn restavfall på ordinær rute, men tilbyr hyppigare hentefrekvens ved behov.

Avfallet går til forbrenning og energiutnytting hos Tafjord Kraftvarme på Grautneset, og gir verdifull energi gjennom fjernvarmenettet som strekk seg frå Fremmerholen i øst til Steinvågneset i vest.

papir til makulering
Makulering av sensitiv dokumentasjon

Vi har strenge rutiner for innsamling av papir til makulering. Du som kunde skal ikkje vere i tvil om at dokumentasjonen er trygg heile vegen fram til destruksjon.

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbud

Vi bistår med gode råd om rett hentefrekvens og antall dunkar, og sikrer knirkefri levering av utstyret ditt. Som innsamlingskunde får du også adgangsbevis til levering på alle våre miljøstasjonar.