Hopp til innhold

Tilgjengelighetserklæring

Attvin skal vere tilgjengeleg for alle.

Krav til universell utforming er lovpålagt for alle norske nettsider. Vi på Attvin arbeider kontinuerleg med å gjere våre nettbaserte løysingar tilgjengelege. Frå 1. februar 2023 skal alle offentlege nettsider ha ein tilgjengelegheitserklæring som blir publisert på uustatus.no.

Nye websider 2024

Sidan august 2023 har vi jobba med våre nye nettsider som du ser her i dag. Vi set høge krav til tilgjengelegheit og har arbeidd kontinuerleg for å oppnå dette. Akkurat no jobbar vi med dei siste endringane før vi overfører heile renovasjonstenesta til denne nye nettsida her.

Vi har derfor ikkje publisert ein tilgjengelegheitserklæring her enda, men denne er under arbeid. Du kan finne tilgjengelegheitserklæringa for våre gamle sider her: Tilgjengelighetserklæring