Hopp til innhold
Avfallssortering
Vi tar i mot dei aller fleste avfallstypar og sørger for rett behandling

Avfallsmottak

Avfallsmottak

Vi tar i mot dei aller fleste avfallstypar og sørger for rett behandling.

Spesialavtalar for levering av større volum

avfallssortering
Avfall til sortering

Inne på anlegget vårt finn du sorteringshallen vår. Her sorterer våre dyktige medarbeidarar avfallet for deg, og sørger for rett behandling.

ferdig sortert avfall
Ferdig sortert næringsavfall

Vi tar i mot lass med reine avfallstypar og sørger for rett behandling.

hageavfall
Hageavfall

Visste du at alle verksemder som genererer park- og hageavfall er forplikta til å levere dette til materialgjenvinning?

papp
Papp, papir og kartong

Inne på anlegget vårt finn du papirsorteringshallen. Her kan næringskundane våre levere større mengder papp, papir og kartong til gjenvinning.

papp
Brennbar restavfall

Ikkje alt kan bli gjenvunnet. Då er det godt å vite at dette blir til verdifull energi gjennom forbrenning hos Tafjord Kraftverk.

papp
Matavfall

Matavfall blir losset om i omlasterhallen, før det blir transportert videre for produksjon av biogass.