Hopp til innhold
Deponi Bingsa

Deponi

Avfall som ikkje kan bli behandla på andre måtar, blir tatt ut av kretsløpet. Det blir lagt på deponi - eit permanent sted for lagring og nedbryting av avfall på eller under bakken.

Avfall på deponi kan gi utslepp av helse -og miljøskadelege stoffer i mange tiår framover. Difor er det strenge regler for både drift av deponianlegg, og for kva man har lov til å deponere i Norge.

Sjølv om avfallet ikkje kan bli gjenvunnet i dag, kan dette endre seg i framtida. Difor sorterer vi deponiet slik at vi kan hente ut igjen ressursane når teknologi og utvikling opner for denne moglegheita.

Leveranse til deponi? Slik gjer du det.

Masser som skal til deponi må basiskarakteriseres før levering. Det er du som kunde som er ansvarleg for å sikre rett basiskarakterisering og informasjon av planlagte leverte masser.

 • Fyll ut korrekt skjema for basiskarakterisering nederst på sida. Vi er behjelpelig med utfylling. Kontakt oss gjerne.
 • Send inn ferdig utfylt skjema til post@attvin.no. Skriv "Basiskarakterisering" i emnefeltet.
Veiledning til basiskarakterisering
Skjemaet gjeld

Ein enkelt leveranse
For avfall som ikkje oppstår jamleg og ikkje er fra samme kilde, skal avfallet basiskarakteriserast kvar gang.

Avfall som leveres jamleg
For avfall som oppstår jamleg og stammar frå like prosessar skal du gjennomføre basiskarakterisering kun for første leveranse. Deretter skal du sørge for at opplysningar frå basiskarakteriseringa verifiserast minst ein gang i året.

Ja takk

 • Isolasjon/glava
 • Tegl / steinflis
 • Betong med eller uten armering
 • Uorganisk avfall
 • Lett forureinsa masse

Nei takk

 • Svært forureinsa masse
 • Brannfarleg avfall
 • Farleg avfall
 • Organisk avfall

Basiskarakteriseringsskjema