Hopp til innhold
Attvin årsrapport

Årsrapportar

I årsrapporten kan du lese om Attvin sine aktivitetar, mål og resultat for det gjeldande året. Du kan også lese om kva slags utfordringar vi ser, og planene våre for å videreutvikle selskapet.