Hopp til innhold

Gebyr og priser for renovasjon i di kommune

Det er kommunen du bur i som bestemmer renovasjonsgebyret ditt. Her er ei oversikt over kva det kostar i dei ulike kommunene.
dame som scanner renovasjonskort i vekta på bingsa

Prisliste for innsamlingstenesta

TjenestePris
Redusert4 065 kr
Renovasjon fellesløysing4 065 kr
Renovasjon samarbeid4 065 kr
Standard4 794 kr
Medium8 606 kr
Stor14 380 kr
Ekstra stor23 968 kr
Kompost3 844 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 534 kr
Henteavstand 5-25 m1 148 kr
Henteavstand 25-40 m1 640 kr
Henteavstand 40-60 m2 296 kr
Henteavstand 60-100 m3 281 kr
Renovasjon 770 l og større38 712 kr
Renovasjon sekk4 794 kr
Renovasjon kompost sekk3 844 kr
Renovasjon redusert sekk4 065 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr95 040 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr166 318 kr
TjenestePris
Redusert4 060 kr
Renovasjon fellesløysing4 005 kr
Renovasjon samarbeid4 060 kr
Standard4 764 kr
Medium8 446 kr
Stor14 029 kr
Ekstra stor23 294 kr
Kompost3 845 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 579 kr
Henteavstand 5-25 m1 148 kr
Henteavstand 25-40 m1 640 kr
Henteavstand 40-60 m2 296 kr
Henteavstand 60-100 m3 281 kr
Renovasjon kompost sekk3 845 kr
Renovasjon redusert sekk4 764 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr93 616 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr163 829 kr
TjenestePris
Redusert4 333 kr
Renovasjon fellesløysing4 005 kr
Renovasjon samarbeid4 287 kr
Standard5 402 kr
Medium9 693 kr
Stor16 203 kr
Ekstra stor27 004 kr
Kompost4 333 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 675 kr
Henteavstand 5-25 m1 365 kr
Henteavstand 25-40 m1 949 kr
Henteavstand 40-60 m2 729 kr
Henteavstand 60-100 m3 900 kr
Renovasjon 770 l og større43 613 kr
Renovasjon sekk5 401 kr
Renovasjon kompost sekk4 333 kr
Renovasjon redusert sekk4 333 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr93 616 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr163 829 kr
TjenestePris
Redusert4 606 kr
Renovasjon fellesløysing4 579 kr
Renovasjon samarbeid4 579 kr
Standard5 144 kr
Medium8 918 kr
Stor12 051 kr
Ekstra stor22 050 kr
Kompost4 364 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 418 kr
Henteavstand 5-25 m965 kr
Henteavstand 25-40 m1 379 kr
Henteavstand 40-60 m1 931 kr
Henteavstand 60-100 m2 759 kr
Renovasjon sekk5 144 kr
Renovasjon kompost sekk4 364 kr
Renovasjon redusert sekk4 606 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr93 616 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr163 829 kr
TjenestePris
Redusert4 610 kr
Renovasjon fellesløysing4 005 kr
Renovasjon samarbeid4 114 kr
Standard5 763 kr
Medium10 344 kr
Stor17 283 kr
Ekstra stor28 808 kr
Kompost4 324 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 539 kr
Henteavstand 5-25 m1 135 kr
Henteavstand 25-40 m1 622 kr
Henteavstand 40-60 m2 270 kr
Henteavstand 60-100 m3 244 kr
Renovasjon sekk5 763 kr
Renovasjon kompost sekk4 324 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr93 616 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr163 829 kr
TjenestePris
Redusert4 675 kr
Renovasjon fellesløysing4 005 kr
Renovasjon samarbeid4 675 kr
Standard5 250 kr
Medium9 000 kr
Stor13 500 kr
Ekstra stor24 750 kr
Kompost4 375 kr
Henteavstand 5-25 m1 394 kr
Henteavstand 25-40 m1 994 kr
Henteavstand 40-60 m2 781 kr
Henteavstand 60-100 m3 975 kr
Renovasjon 770 l og større28 875 kr
Renovasjon sekk5 250 kr
Renovasjon kompost sekk4 375 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr93 616 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr163 829 kr
TjenestePris
Redusert4 065 kr
Renovasjon fellesløysing4 101 kr
Renovasjon samarbeid4 101 kr
Standard4 836 kr
Medium8 680 kr
Stor14 505 kr
Ekstra stor24 175 kr
Kompost3 877 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 556 kr
Henteavstand 5-25 m1 148 kr
Henteavstand 25-40 m1 640 kr
Henteavstand 40-60 m2 296 kr
Henteavstand 60-100 m3 281 kr
Renovasjon 770 l og større39 048 kr
Renovasjon sekk4 836 kr
Renovasjon kompost sekk3 877 kr
Renovasjon redusert sekk4 101 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr95 863 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr167 761 kr
TjenestePris
Redusert4 145 kr
Renovasjon fellesløysing4 005 kr
Renovasjon samarbeid4 145 kr
Standard5 620 kr
Medium9 261 kr
Stor14 165 kr
Ekstra stor24 697 kr
Kompost3 933 kr
Hytte og fritidsrenovasjon2 810 kr
Henteavstand 5-25 m1 148 kr
Henteavstand 25-40 m1 640 kr
Henteavstand 40-60 m2 296 kr
Henteavstand 60-100 m3 281 kr
Renovasjon 770 l og større38 133 kr
Renovasjon sekk7 026 kr
Renovasjon kompost sekk3 933 kr
Renovasjon redusert sekk4 145 kr
Overflatekontainer, årleg gebyr93 616 kr
Avfallsbrønner, årleg gebyr163 828 kr

Prisliste for miljøstasjonar

TjenestePris KgPris m³
Grovavfall4,24 kr1 170 kr
Papp og papir1,87 kr173 kr
Trevirke3,38 kr703 kr
Plast1,87 kr173 kr
Metall0 kr0 kr

Prisliste for slam

TjenestePris
Slamavskiljar - årleg2 166 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)306 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 360 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)167 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år957 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)97 kr
Tett tank - årleg2 846 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)517 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg4 905 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)364 kr
Slamavskiljar - annakvart år2 453 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)200 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år1 226 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)116 kr
Tett tank - årleg5 000 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)615 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg2 693 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)381 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 692 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)208 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år1 190 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)121 kr
Tett tank - årleg3 540 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)643 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg2 648 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)374 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 663 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)205 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år1 170 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)118 kr
Tett tank - årleg3 480 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)632 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg2 472 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)331 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 601 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)181 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år1 165 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)105 kr
Tett tank - årleg3 208 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)559 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg3 105 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)439 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 950 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)240 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år1 372 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)139 kr
Tett tank - årleg4 080 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)741 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg1 998 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)282 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 255 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)154 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år883 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)90 kr
Tett tank - årleg2 626 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)477 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr
TjenestePris
Slamavskiljar - årleg2 534 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (årleg)358 kr
Slamavskiljar - annakvart år1 592 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (annakvart år)196 kr
Slamavskiljar - kvart fjerde år1 120 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (kvart fjerde år)114 kr
Tett tank - årleg3 331 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (kvart fjerde år)605 kr
Ekstratømming - Slamavskiljar3 647 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Ekstratømming Slamavskiljar)700 kr
Ekstratømming - Tett tank3 647 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Ekstratømming Tett tank)720 kr
Nødtømming - Slamavskiljar8 536 kr
Tillegg per m³ over 4,5 m³ (Nødtømming Slamavskiljar)585 kr
Nødtømming - Tett tank8 536 kr
Tillegg per m³ over 6,5 m³ (Nødtømming Tett tank)565 kr
Slam timepris1 383 kr