Hopp til innhold
Slik er vi organisert

Organisasjonsstruktur og eigarskap

Eigarskap

 • Ålesund kommune - 90% aksjeandel
 • Sula kommune - 2,417% aksjeandel
 • Giske kommune - 2,167% aksjeandel
 • Sykkylven kommune - 1,917% aksjeandel
 • Vestnes kommune - 1,667% aksjeandel
 • Stranda kommune - 1,167% aksjeandel
 • Fjord kommune - 0,667% aksjeandel
 • Haram kommune - førebels delt eigarbrøk med Ålesund kommune

Generalforsamlinga

Generalforsamlinga er øvste myndigheit i Attvin.
Denne består av ein representant frå kvar eigarkommune. Formelt er det ordførar som kan representere eigarskapet.

Eigarane har ulikt antall stemmer i generalforsamlinga. Stemmetalet eller antall aksjer, blei fordelt mellom eigarane etter folketalet i eigarkommunenen ved samanslåinga av selskapet i 2023. Det er generalforsamlinga som vel styre og valkomité.

Dette er Attvin sitt styre

Attvin har gjennomgåande styre i både morsselskap og begge dotterselskap.

 • Liv Stette (styreleiar)
 • Inger Marie Sperre (nestleiar)
 • Marianne Nærø
 • Tor Husø
 • Torill Ansnes
 • Odd Harald Karlsen
 • Levi Lervik
 • Natalie Østrem (ansattrepresentant)
 • Ivan Malechkov (ansattrepresentant)

Organisasjonskart

Organisasjonskartet er gjennomgåande for heile organisasjonen.

Årsrapportar

I årsrapporten kan du lese om aktivitetane i selskapet.

Renovasjonsforskrift

Generalforsamlinga har i samarbeid med kommunestyra vedteke felles forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen. Denne gjer rede for Attvin og hushaldningane sitt ansvar for å sikre best mogleg renovasjonsteneste.