Hopp til innhold
Miljostasjon med containere på rekke

Kva skjer med avfallet?

Det er ikkje alltid

Dette skjer med Matavfallet ditt

Matavfall blir køyrt til biogassanlegg i Norge. Der blir avfallet brukt som råstoff til produksjon av biogass og biogjødsel.