Hopp til innhold
Skuleklasse på besøk i papp og pairhallen
Kom og lær med oss!

Skulebesøk

Er skuleklassa di interesserte i å lære om avfallshandtering og miljøvern? Vi inviterer skuleklasser til å sjå korleis vi tar hand om og resirkulerer avfall. Dette er ein flott måte for elevar å sjå sirkularitet i praksis og forstå viktigheten av å sortere avfall.

Under besøket

Vi tilbyr tilpassa omvisingar for alle aldersgrupper. Omvisningane varer vanlegvis frå ein til to timar, avhengig av dykkar ønske og behov. Både små og større grupper er velkomne!

Innhald:

  • Forstå prosessen: Lære om avfallshierarkiet og dei ulike stega i avfallshandteringa, frå innsamling til resirkulering.
  • Sjå anlegget: Få ein guidet tur på anlegget der både maskiner og mennesker sorterer og behandlar avfallet.

Frå barneskule til vidaregåande

Å ta i mot nysgjerrige og engasjerte skuleklassar er noko av det beste vi veit! Vi ser dette som ein viktig del av vårt haldningsskapande arbeid.

Vi tilbyr tilrettelagde program for elevar frå barneskulen til vidaregåande skule. Undervisningssesjonane våre fokuserer på avfallshierarkiet og avfallshandtering og miljøkunnskap.

Vaksenopplæring

I tillegg til skuleklassar, ønskjer vi også velkomen grupper frå vaksenopplæring.

Svært mange nasjonalitetar har ikkje erfaring med kildesortering, og heller ikkje kjennskap til det norske kildesorteringssystemet. Hos oss får gruppene ei innføring i det norske kildesorteringssystemet og ei omvisning på anlegget.

Skuleklasse som ser på renovasjonsbiler
Attvin besøkende som ser utover anlegget
Elever lærer om Attvin i klasserommet vårt
Bærekreaftskole

Materiell til opplæring

Lær barn og unge om å leve berekraftig og ta vare på naturressursane. Alt er gratis og tilpassa nye kompetansemål.