Hopp til innhold
Ledig stilling

Utviklings­orientert teknolog søkes

Heile bransjen står ovanfor eit stort digitaliseringsløft, og Attvin har kome langt i si digitale transformasjon. No er vi på jakt etter din kompetanse for å få best mogleg utbyte av arbeidet.
Gjennomgang av excel ark

Attvin er i sterk utvikling, på lik linje med renovasjonsbransjen ellers.

Heile bransjen står ovanfor eit stort digitaliseringsløft, og Attvin har kome eit godt stykke på veg i si digitale transformasjon. Gjennom dei siste to åra er det lagt ned mykje godt arbeid, og no er vi på jakt etter din kompetanse for å få best mogleg utbyte av dette arbeidet.

Det ligg enormt mange moglegheiter i verksemda sitt datagrunnlag, og det er difor vi treng deg som både evnar å identifisere og realisere desse moglegheitene. Vi er på jakt etter deg som gjennom kunnskap om digitalisering vil vere med å løfte organisasjonen til å bli mest mogleg datadreven og eigna til å ta innsiktsbaserte strategiske avgjerder.

Som BI-rådgjevar vil du jobbe i grensesnittet mellom forretningsutvikling, økonomi og analyse.

Viktige oppgåver vil vere:

 • Hente og bearbeide rådata, og samanstille desse i analyse- og visualiseringsverktøy
 • Bidra til å utvikle løysingar for dataflyt og datavarehus
 • Dataanalyse for å finne årsaker, avvik og kvalitetsbristar

Vi ser gjerne at du har:

 • Relevant høgare teknisk eller administrativ utdanning
 • God BI-kompetanse og erfaring frå bruk av BI-verktøy
 • Erfaring med å utvikle løysingar for dataflyt og datavarehus
 • God forretningsforståing

Personlege eigenskapar:

Attvin ønskjer tilsette som både utfordrar og spelar kollegaene sine gode. Det er likevel nokre personlege eigenskapar som er nødvendige for å fylle denne stillinga:

 • Du samarbeider og kommuniserer godt med andre – både kollegaer, kundar og samarbeidspartnarar
 • Du er utviklingsorientert med høg gjennomføringsevne
 • Du er strategisk, med evne til å sjå utviklingsmoglegheiter for Attvin

Vi tilbyr:

 • Moglegheita til å vere med å skape gode løysingar i eit selskap med samfunnskritisk funksjon og over 100 000 kundar
 • Ein interessant jobb med eit viktig samfunnsoppdrag
 • Svært gode personlege og faglege utviklingsmoglegheiter
 • Fleksibel arbeidskvardag
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Er dette deg?

Kjenner du deg igjen i denne annonsen og synes det høyres spennande ut? Då vil vi gjerne høyre frå deg!